Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GW 33/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

II GW 40/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

I OW 60/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zawiadomienia o zbyciu pojazdu

I OW 16/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w P. II Wydział Karny , sygn. akt: [..] w stosunku do P.K.

I OW 104/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zawiadomienia K. M. o zbyciu pojazdu marki Ford o numerze rejestracyjnym [...]

I OW 77/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu V. z siedzibą w W.

I OW 74/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdów M. Sp. z o.o. z siedzibą w W.

I OW 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdów M. Sp. z o.o. z siedzibą w W.

I OW 76/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdów V. z siedzibą w W.

I OW 132/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zgłoszenia o zbyciu pojazdu złożonego przez S.O.
1   Następne >   2