Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1705/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby

I OSK 131/10 - Wyrok NSA z 2010-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przyznania uposażenia z dniem 1 września 2006 r.

I OSK 478/10 - Wyrok NSA z 2010-09-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie przeniesienia strażaka na stanowisko doradcy komendanta w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

I OSK 1131/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej