Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Gd 596/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy finansowej w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne