Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 122/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 698/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w [.] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z urzędu

IV SA/Po 1005/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

I SAB/Wa 294/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie postanowienia [...]

I OSK 3128/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 3140/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

I OSK 3164/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 1017/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Po 1091/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

III SA/Kr 1441/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100