Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Izba Skarbowa X

III SA 256/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

II FSK 347/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego