Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

I OSK 764/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie ustalenia daty rozpoczęcia działalności artystycznej i jej rodzaju