Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 382/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

II SA/Wr 242/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. K. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Ol 621/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Górowo Iławeckie w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Górowo Iławeckie

II SA/Go 545/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-01

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy za pobór wody z wodociągów wiejskich na terenie Gminy

II SA/Wr 220/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ż. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 274/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mysłakowice w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 1497/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf na 2011 r. za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 364/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy M.

II SA/Wr 104/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SA/Po 163/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Opatówek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
1   Następne >   3