Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 673/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w L. nr [...]z dnia [...] w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska L. jest organem prowadzącym

IV SA/Wr 583/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W.

IV SA/Wr 582/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W.

IV SA/Wr 585/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu WFOŚiGW we W.

IV SA/Wr 584/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu WFOŚiGW we W.

IV SA/Wr 580/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W.

IV SA/Wr 581/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu WFOŚiGW we W.

IV SA/Wr 361/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. G.

IV SA/Wr 349/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

Sprawa ze skargi Gminy O. na Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

IV SA/Wr 823/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli