Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1190/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Spytkowice w przedmiocie uchwalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola 'Stokrotka' w Spytkowicach

III SA/Kr 486/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli

III SA/Kr 159/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu

I SA/Kr 755/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś, w przedmiocie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy,

III SA/Kr 970/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-01

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 9 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania

III SA/Kr 1245/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kamienica w przedmiocie opłaty za świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Kamienica

III SA/Kr 1328/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Stryszowie w przedmiocie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów

III SA/Kr 489/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

III SA/Kr 775/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Kr 946/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Rady Gminy w Lanckoronie w przedmiocie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
1   Następne >   +2   +5   7