Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 1805/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 458/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

I OSK 2841/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 2846/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2139/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OSK 2302/14 - Postanowienie NSA z 2015-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1304/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi R. Z. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1145/12

II SAB/Lu 160/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] r.