Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 428/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 369/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi E. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych

II SAB/Wa 484/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...]

I OZ 1106/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych