Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I OZ 926/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przekazania praw założycielskich

II GSK 2136/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I OZ 670/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego , nr [...] w przedmiocie zawieszenia uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomia

I OSK 560/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie przyznania kategorii naukowej B w ramach oceny jakości działalności naukowej lub badawczo