Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 662/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Bogusława C. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 115/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

I OW 149/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. J. o udzielenie pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego

I OW 145/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OSK 267/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

I OSK 1167/09 - Wyrok NSA z 2010-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku celowego