Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 185/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości;

II SA/Po 783/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Po 626/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-21

Skarga Stanisława W. C. na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń pielęgnacyjnych

IV SA/Po 337/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 325/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Po 598/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

IV SA/Po 299/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 412/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie; odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 616/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SA/Po 402/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;
1   Następne >   2