Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Lu 629/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II OSK 478/17 - Postanowienie NSA z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Lu 850/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Skarga Stowarzyszenia '[...] na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II OSK 3092/17 - Postanowienie NSA z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno

II SA/Bd 512/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kowala w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków