Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VI SA/Wa 1719/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie utraty uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno

VI SA/Wa 836/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia licencji zarządcy nieruchomości