Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 208/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 326/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 9/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

II SA/Op 471/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku