Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 711/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Gd 368/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 420/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OZ 334/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do wykonywania robót określonych w zgłoszeniu

II SA/Bd 52/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr: [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 987/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w trybie samokontroli

II SA/Bd 1407/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 584/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wykonania wolnostojącej tablicy reklamowej

II OZ 46/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   5