Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 580/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 169/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Ol 17/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 126/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 605/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 632/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi M. W. na działanie SKO w O. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza N. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w N. z dnia [...] nr [...] odmawiającej przyznania zaliczki alimentacyjnej

I OSK 370/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 139/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia opieki i wychowania dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego

II SO/Bd 5/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-23

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość
1   Następne >   2