Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Lu 504/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-13

Sprawa ze skargi C.K. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1233/04