Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ol 1257/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi J. K. na niewykonanie przez Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 149/14