Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 452/08 - Wyrok NSA z 2009-08-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Rz 599/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004r.

I SA/Rz 645/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-06

skarg A. Spółka z o.o. z siedzibą w R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2001

I SA/Gd 2048/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r., zaległości podatkowej w tym tytule podatkowym oraz odsetek za zwłokę od tej zaległości podatkowej

I SA/Gd 290/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-24

skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r.

I SA/Ka 1281/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-23

Przepis art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ ma zastosowanie do obu przewidzianych w art. 98 ustawy o wynalazczości /Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 ze zm./ przypadków, w których wypłata wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego wiązała się z zawarciem umowy przenoszącej prawo własności tego projektu.

SA/Sz 523/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 1053/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 1999 r.

I SA/Rz 800/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008r.

III RN 18/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

Skarga Włodzimierza N. na decyzję Izby Skarbowej w T. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA