Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w zakresie rozpatrzenia zażalenia na stanowisko wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym