Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 194/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II SA/Sz 1114/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości

II SA/Sz 1217/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 1223/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości