Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Lu 663/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Hanna w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół w H.

III SA/Lu 427/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w R. w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Lu 259/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr [...] w przedmiocie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych

II SA/Lu 149/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Lu 759/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi M. O. i J. Z. na uchwały Rady Gminy Hanna w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół w Hannie

I SA/Lu 325/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

II SA/Lu 181/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Lu 228/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 18/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niedrzwica Duża w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Lu 428/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w R. oraz zmiany nazwy i siedziby Publicznego Gimnazjum nr 3 - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania uchwały
1   Następne >   3