Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Bk 26/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zapłaty tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 731/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-27

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zapłaty kwoty tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 382/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 1027/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 883/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 42/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz ustalenie tej opłaty

II SA/Bk 748/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-02

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 393/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do zakładu opiekuńczo

II SA/Bk 393/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do zakładu opiekuńczo

II SA/Bk 481/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie uchylenia z urzędu decyzji w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7