Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol 6271 Ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu uchodźcy, azyl, zezwolenie na pobyt tolerowany i ochrona czasowa X

II OZ 872/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców , nr [...] w przedm...