Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Kr 1050/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-01

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonego zarzutu na prowadzenie egzekucji administracyjnej ...