Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

I SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-20

Sprawa ze skargi M. G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2532/99