Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 2344/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego za 2006 r.

I SA/Lu 870/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2009 r.

II FSK 204/10 - Wyrok NSA z 2011-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r.