Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1047/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt IV SA/Gl 1013/06 w sprawie zasiłku celowego

II SA/Go 296/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego zakończonej wyrokiem , sygn. akt II SA/Go 120/08

IV SA/Gl 490/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie pomocy społecznej w kwestii wznowienia postępowania w sprawie o sygn. II SA/Ka 900/00

I SA/Wa 152/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1202/12

II SA/Go 860/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia

II SA/Ol 1090/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 1100/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr '[...]' w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 1087/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 1089/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   27