Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 364/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody...

II SA/Ke 992/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi Gminy [...] o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 1110/14 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

II SA/Po 225/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-23

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 634/09 na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału