Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1242/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 81/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 939/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 859/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-03

skarg G. D. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji

III SA/Kr 536/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 491/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 1287/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego