Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Po 276/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 197/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

Skarga P. U. na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 823/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu w przedmiocie wstrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 1297/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych