Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 520/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę nr Xll/90/2015 Rady Miasta Jordanowa z! dnia 26 października 2015 w sprawie Regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa