Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Gl 760/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

IV SA/Gl 571/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 732/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 540/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 15/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu zasiłku dla bezrobotnych