Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SO/Kr 11/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Wniosek Z. Ż. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy

II SAB/Ol 23/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej dofinansowania '[...]'

II SO/Go 7/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w M.

II SAB/Ke 31/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie opracowania kompleksowego programu naprawczego

I OSK 543/07 - Postanowienie NSA z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie umorzenia postępowania