Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 1691/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej