Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II OSK 2664/12 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej A. P. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. P. na akt Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie weryfikacji postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację lekarską