Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I OSK 3913/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia mieszkaniowego

I OSK 2559/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

I OSK 1418/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

I OSK 2940/16 - Wyrok NSA z 2018-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie utraty prawa do zakwaterowania

I OSK 915/17 - Wyrok NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OSK 2621/17 - Wyrok NSA z 2019-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odprawy mieszkaniowej

I OSK 1461/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 811/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

I OZ 163/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie przekazania w drodze darowizny nieruchomości

I OSK 3311/15 - Wyrok NSA z 2017-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego
1   Następne >   2