Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

I OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o nienależnie pobranym przez M. R. świadczeniu rodzinnym

II GZ 223/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku B. S. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wydania decyzji w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

I OSK 646/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Krakowie w sprawie ze skargi E.Ż. na bezczynność Burmistrza Miasta R. - Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II FZ 298/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi C. O. S. w W. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta G. oku nr [...] w przedmiocie: zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego stawek podatku od nieruchomości

I OZ 1011/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 258/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W., M. W., J. W. i M. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy T. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi w terminie

II OW 77/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy naruszenia stosunków wodnych na gruncie

I OZ 539/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o odrzuceniu zażalenia Burmistrza Miasta R. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o wymierzeniu grzywny Burmistrzowi Miasta R. za nieprzekazanie skargi E.Ż.

I OZ 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SO/Kr 19/10 wymierzające Burmistrzowi [...] grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych
1   Następne >   +2   +5   +10   100