Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

I OZ 752/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w L. z d...

I OZ 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OZ 264/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Skarga W. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w przedmiocie nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów

I OZ 474/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt III SO/Gd 6/08 wymierzające Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego grzywnę w wysokości 1000 zł za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 654/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. z dnia [...], nr: [...] w przedmiocie opłaty za studia

I OW 295/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. M. na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bk 567/13

I OSK 2039/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Politechniki Koszalińskiej w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OZ 432/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego za nieprzekazanie w terminie skargi, akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 13/11

I OSK 1065/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. O. na bezczynność Rektora Uniwersytetu W.

I OSK 601/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Rektora [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   58