Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 256/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie małoletnich R. Z. i P. P.

I OSK 2226/17 - Wyrok NSA z 2019-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem domu pomocy społecznej