Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Łd 1072/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Łd 1204/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowych

II SA/Łd 13/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Łd 219/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia z urzędu postępowania scaleniowego

II SA/Łd 13/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Łd 538/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SA/Łd 744/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów