Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 2823/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji