Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

I OSK 530/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu wysokości kosztów kształcenia podlegających zwrotowi związanych z nauką w uczelni wojskowej

I OSK 1844/07 - Wyrok NSA z 2008-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OSK 101/08 - Wyrok NSA z 2009-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwolnienia ze służby żołnierza zawodowego

I OPS 3/06 - Uchwała NSA z 2006-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej w dniu 10 kwietnia 2006 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający NSA postanowieniem z dnia 6 ...