Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I ONP 3/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie, że nieruchomość nie podpada pod działanie dekretu o reformie rolnej

II SAB/Wa 18/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:

II SAB/Wa 207/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Rz 68/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SAB/Wa 532/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej