Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SAB/Bk 56/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w B. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Bk 56/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-28

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

II OSK 30/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Białymstoku w przedmiocie wydana zaświadczenia