Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SAB/Wa 87/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych zobowiązuje Szefa Agencji Wywiadu do rozpatrzenia wniosku o wypłacenie należności finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy

I OSK 2400/11 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 2398/11 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 657/17 - Wyrok NSA z 2019-03-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie rozpoznania wniosku