Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Wr 580/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 169/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 300/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie przekazania do załatwienia wg właściwości wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Łd 126/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

I SO/Wa 36/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego i opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

II SO/Go 2/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy A.T.

II SO/Lu 69/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy a Burmistrzem Miasta w sprawie wniosku P. T. o przyznanie zasiłku okresowego oraz opłacenie obiadów dzieciom

II SA/Op 491/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-04

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość

II SO/Ol 3/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-10

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Dyrektorem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   3